Forsker på legemiddel mot M.E.

09/08/2011

Dagens Medisin 12.07.2011:

«Stadig flere får diagnosen ”kronisk utmattelsessyndrom” (CFS) eller ”myalgisk encefalopati” (ME). Felles for sykehistoriene er lavt energinivå, men det dukker ofte opp nye forklaringsmodeller for årsakssammenhengene som fører til tilstandene. Dermed er det ikke overraskende et stort spenn i de ulike behandlingsalternativene. Flere hevder de har funnet årsaken til sykdommene, og kan behandle disse.

Nå går en gruppe forskere ved Oslo Universitetssykehus vitenskapelig til verks, og setter i gang en placebokontrollert dobbeltblindet intervensjonsstudie med legemiddelet klonidin for CFS- eller ME-syke ungdommer fra 12 til 18 år. Studien bærer navnet Norcapital, og søker nå etter deltakere. Det skriver Oslo Universitetssykehus på sine nettsider.

– Undersøkelsen kan gi oss et første, effektivt legemiddel mot ME. Vi tror at klonidin kan bli revolusjonerende i kampen mot sykdommen. Uansett vil den gi ny og viktig kunnskap om de underliggende årsakene til ME, sier overlege Vegard Bruun Wyller på Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus.

Legemiddelet klonidin er et sentralt virkende antiadrenergikum, og er indisert som et migreneprofylaktikum. Ifølge prosjektleder og overlege Vegard Bruun Wyller er de kroppslige stressreaksjonene som klonidin hemmer sannsynligvis en viktig del av de underliggende sykdomsmekanismene ved ME.

Halvparten av deltakerne i studien vil få klonidin, mens den andre halvparten får placebo i åtte uker. Samtlige blir grundig kartlagt i forhold til infeksjoner, endringer i immunsystemet, hormonnivåer, reaksjoner i det autonome nervesystemet og kognitive funksjoner.

I tillegg vil 15 av ungdommene bli trukket ut til meget grundig kartlegging av bestemte områder i hjernen ved hjelp av funksjonell MR-undersøkelse.»

 

Reklamer

Treningsbehandling ved CFS/M.E

18/02/2011

Lillebeth Larun og Kirsti Malterud ved allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen har gjort en analyse av sju studier om trening og ME (kronisk utmattelsessyndrom).

De to forskerne har funnet at tilpasset treningsbehandling kan gi mindre utmattelse hos ME-pasienter. Det er ikke snakk om hard trening, men aktivitet som er nøye tilpasset den enkelte pasient.

LINK

Tidsskrift for den Norske Legeforening.


Brain and body training treats ME, UK study says

18/02/2011

BBC News Healt 18. Februar 2011

Chronic Fatigue Syndrome, also known as ME, should be treated with a form of behavioural therapy or exercise, say British scientists.

LINK til artikkelen.


M.E. skyldes ikke XMRV-virus, ifølge britiske forskere

22/12/2010

Jeg har hele tiden vært skeptisk til dette med XMRV og M.E.

Nå kaster en ny britisk studie ny tvil over viruslinken, skriver BBC.

– Vår konklusjon er ganske enkel: XMRV er ikke årsaken til kronisk utmattelsessyndrom, uttaler professor Greg Towers ved University College i London (UCL).

Ifølge den nye studien, skyldes de mange positive XMRV-prøvene rett og slett forurensning av prøvene.

Det kom som en overraskelse da XMRV først ble knyttet til kronisk utmattelsessyndrom, og det var tvingende nødvendig med flere tester for å se om funnene kunne gjenskapes, sier professor Tim Peto ved University of Oxford.

– Det har blitt gjort flere forsøk som ikke har lykkes i å finne dette retroviruset, og denne studien tyder på at XMRV faktisk egentlig er en forurensning av DNA fra mus, fortsetter han.

Han mener det nå virker svært usannsynlig at XMRV og ME har noen sammenheng.

Les hele artikkelen HER 

Aftenposten:

Vi er sikre på at våre resultater viser at det ikke er noen sammenheng mellom XMVR og kronisk utmattelsessyndrom, sa en av de britiske forskerne, professor Myra McClure i en pressemelding.


En revolusjon i kampen mot M.E.

10/12/2010

Tester medisin på M.E. syke.

Forskningsprosjektet NorCAPITAL trenger 120 ungdommer i alderen 12-18 år til et forskningsprosjekt om kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Halvparten av ungdommene vil få legemiddelet klonidin, og halvparten vil få placebo («narremedisin») i åtte uker.

Legemiddelet klonidin hemmer kroppslige stressreaksjoner, som ifølge prosjektleder og overlege Vegard Bruun Wyller sannsynligvis er en viktig del av de underliggende sykdomsmekanismene ved ME.

Undersøkelsen kan gi oss et første, effektivt legemiddel mot ME. Vi tror at klonidin kan bli revolusjonerende i kampen mot sykdommen. Uansett vil den gi ny og viktig kunnskap om de underliggende årsakene til ME, sier Vegard Bruun Wyller på Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus.

Undersøkelsen NorCAPITAL (The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial) foregår i nært samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Ønsker du å delta i forskningsprosjektet?
Ta direkte kontakt med Kari Gjersum i prosjektets sekretariat. Telefon: 23 07 00 76. Epost: kari.gjersum@oslo-universitetssykehus.no.


Stress hormon en ‘markør for M.E’

07/01/2010

BBC NEWS 06.01.2009

Stress hormone ‘a marker for ME’ 

Low levels of the stress hormone cortisol marks out children at higher risk of developing chronic fatigue syndrome as adults, experts believe.

These children if exposed to trauma, particularly emotional maltreatment and sexual abuse, had a six-fold increased risk for CFS, evidence shows.

Cortisol regulates the body’s response to stress and a lack may hinder this coping mechanism, say the US authors.

Their work is published in the journal Archives of General Psychiatry.

Myalgic encephalomyelitis (ME), or CFS, causes long-term – and in some cases debilitating – tiredness which is not relieved by rest or sleep.

It is estimated that 250,000 people in the UK have the condition.

The authors of the latest study recruited 113 people with CFS and 124 other people without CFS as a control from a population of nearly 20,000 adults living in Georgia, the US.

The study participants were asked to complete a questionnaire on five different types of childhood trauma including emotional, physical and sexual abuse, and emotional and physical neglect.

They also gave saliva samples to record levels of cortisol over one hour after awakening, typically an individual’s highest cortisol level for the day.

Abuse in childhood was a strongly linked to CFS, although not all of those with a traumatic childhood went on to develop CFS and not all of those with CFS as adults had been abused as children.

Only the individuals with CFS and a history of childhood trauma had lower than normal cortisol levels, however.

Early stress

Experts know that certain experiences children have while the brain is developing and vulnerable can make a difference in the way the body reacts to stress later in life.

This may have long-term health consequences, including CFS, said lead researcher Christine Heim of Emory University School of Medicine.

«The study indicates that low cortisol levels may actually reflect a marker for the risk of developing CFS rather than being a sign of the syndrome itself.

«Trauma that occurs at different times in childhood may be linked to different long term changes. It’s an area in which more work is needed.»

Sir Peter Spencer, CEO of Action for ME, said: «Childhood trauma has been linked to a higher incidence of all kinds of medical problems over the years and ME is no exception – but it is important to make one thing crystal clear. A diagnosis of ME does not mean that a patient has been mistreated or had a bad childhood.

«ME may be triggered by a wide range of factors including glandular fever, chickenpox, shingles, viral meningitis, gastroenteritis, salmonella and Lyme disease. The main conclusion that I draw from this rather limited study is the urgent need for much more biomedical research into the causes, risk factors and development of this very distressing illness.»

The charity Invest in ME disputed the findings, arguing the study broadened the definition of the disease to include people who were simply fatigued.

A spokesperson said ME was not a personality disorder, but a «complicated and serious disease».


M.E. skyldes ikke virus

07/01/2010

Hentet fra VG-nett 07.01.2010 :

I oktober fant amerikanske forskere ut at det var en helt bestemt type virus kalt XMRV som kunne være årsaken til tilstanden, etter å ha funnet det hos mange ME-pasienter.

Foreløpige resultater fra Storbritannia viser derimot ingen tegn til viruset hos pasientgruppen, skriver BBC.

– Vi er overbevist om at resultatene våre viser at det ikke er noen sammenheng mellom XMRV og ME, i hvert fall ikke i Storbritannia, sier professor Myra McClure.

Forskerne undersøkte blodet til 186 ME-pasienter, men fant ikke viruset hos noen av pasientene.

– Hadde det vært der, hadde vi funnet det, slår McClure fast.

Charles Shepherd fra britiske ME Association sier mange har håpet på at en kur er like rundt hjørnet, men at dette ikke er tilfellet.

—————————————————————————————–

Fra før har jo både Bjørn Grinde fra Folkehelseinstituttet og M.E. ekspert Vegard Bruun Wyller tilbakevist at M.E. skyldes virus alene.  M.E. kan nok utløses av et virus, men det er nok mange flere faktorer som må være tilstede for å utvikle sykdommen. Jeg har skrevet før at jeg mener M.E. = sluttsummen av belastninger, både fysiske og psykiske og det mener jeg fortsatt.  Jeg har heller aldri hatt noen tro på at XMRW-viruset alene er årsaken til at folk utvikler M.E.  Jeg har fortsatt tro på Phil Parkers adrenalinteori, at forhøyet adrenalin over tid nedsetter immunforsvaret og at man dermed er mye mer mottakelig for diverse virus, bakterier, parasitter osv.  Jeg har heller ingen tro på at en medisinsk kur for M.E. noengang vil komme. De som venter på det vil nok vente forgjeves, dessverre. Jeg  vil presisere at jeg ikke skriver dette for å såre noen, men at dette er min fulle overbevisning. Skulle en kur likevel komme, vil jeg selvfølgelig glede meg på vegne av alle M.E. syke, men pr idag har jeg ingen tro på en medisinsk kur. Dessverre 😦

Forskning.no